Izlošba će biti otvorena od 16.04-30.04.2022. godine, svakog radnog dana od 17 do 19 h.