Najave u "Slobodnoj Dalmaciji":

 

 

Dnevnik TV Jadran od 27.06.2019.

Tonski dio TV Dnevnika: